berilmu beramal

BERIMAN, BERILMU DAN BERAMAL ADALAH PERKARA PENTING UNTUK MENDAPAT KEREDAAN ALLAH SWT. HILANG SATU PERKARA, CACATLAH YANG LAIN.

Search This Blog

Thursday, December 31, 2009

ISTERI-ISTERI RASULULLAH SAW

1. Khadijah Binti Khuwailid. 2. Saudah Binti Zam'ah.
3. Aisyah Binti Abu Bakar (anak Saidina Abu Bakar). 4.Hafsah binti ' Umar (anak Saidina ' Umar bin Al-Khattab).
5. Ummi Habibah Binti Abu Sufyan. 6. Hindun Binti Umaiyah (digelar Ummi Salamah).
7. Zainab Binti Jahsy. 8. Maimunah Binti Harith.
9. Safiyah Binti Huyai bin Akhtab. 10. Zainab Binti Khuzaimah
(digelar ' Ummu Al-Masakin ' ; Ibu Orang Miskin).

No comments: